İletişim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sosyal Pediatri Bilim Dalı  06590 Cebeci/Ankara

Tel:
Hasta Kabul:0 312 595 72 91
Poliklinik Doktor Odası:0 312 595 72 92
Aşı Odası:0 312 595 72 90
Öğretim Üyeleri Sekreterliği; 0 312 595 60 00 / 5572
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreterliği: 0 312 595 63 56
Danışma-Sekreter: 0 312 595 60 00 / 5570

Faks: 0 312 319 14 40
E-Posta: cocukhas@medicine.ankara.edu.tr