Eğitim

Eğitim

 I.   Mezuniyet öncesi eğitimler:

1. Dönem I

•   Hasta-hekim iletişim becerileri

•   Panel: Yaşam evreleri ve kan yapıcılar (Demir, B12 vitamini, folik asit)

•   Panel: Çeşitli yaş ve risk gruplarında aşılama

•    Kanıta dayalı tıp-Ulusal sağlık göstergeleri

2. Dönem II

•   Hasta-hekim iletişim becerileri

3. Dönem III

•   Hasta-hekim iletişim becerileri

4. Dönem V

•   Çocuk sağlığı göstergelerinin tanımı, belirlenmesi, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu

•   Çocuk istismarı ve ihmali

•    Emzirme ve süt çocuğu beslenmesi

•    Çocuklarda aşılama ve aşı uygulamaları

•    Çocukluk çağında büyüme

•     Çocuk sağlığının izlemi ve taramalar

5. Dönem 6:

•   Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniğinde eğitim, literatür sunumu

6. Ders verilen diğer fakülteler

•    Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

i.   Anne ve çocuk sağlığının Türkiye’deki durumu

ii.   Sağlığın korunması, geliştirilmesi, aşılar

7.   Sosyal Pediatri Bilim Dalında rotasyon yapan diğer öğrenciler:

•   Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri

•    Farklı üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümünden öğrenciler

II.   Mezuniyet sonrası eğitimler

a.   Pediatri araştırma görevlileri:

i.   Bilim Dalında rotasyon süresi 3 ay

ii. Anabilim Dalı bünyesinde asistanlara yönelik olarak Bilim Dalımız tarafından verilen teorik dersler

– Çocukluk çağında taramalar

– Oral rehidratasyon tedavisi

– İnfantil kolik

– Sağlıklı bebek izlemi

– Çocukluk çağında aşılama

b. Pediatri asistanları dışında rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri

•   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı asistanları

•   Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanları

III.   Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim faaliyeti içinde olan Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı 2003 yılında açılmıştır. Bu program Bilim Dalımız tarafından yürütülmektedir. Bu program kapsamında, 2003 yılı bahar yarıyılında ilk öğrenci eğitime başlamış ve 2005 yazında mezun olarak Sosyal Pediatri Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Şimdiye kadar üç öğrenci bu programdan mezun olmuştur. Halen bu program kapsamında iki yüksek lisans öğrencisi eğitim almaktadır.

Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Bilim Dalımız tarafından verilen ders başlıkları aşağıda sunulmuştur:

•     Çocukluk çağının evreleri ve özellikleri

•     Büyüme ve gelişme

•     Çocuk sağlığının durumu

•     Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çocuk sağlığı programları

•     Çocukluk çağında beslenme

•     Bağışıklama ve aşı uygulamaları

•     Çocukluk çağında kazalar

•     Okul sağlığı

•     Çocuk hakları

•     Bebek ve çocuk bakımı